Marmercomposiet

Imarco, voor het beste marmercomposiet

De naam Imarco staat oorspronkelijk voor Import Marmer Composiet. Dus is het niet verwonderlijk dat wij alleen de beste cementgebonden marmercomposiettegels gebruiken. Wij hebben een zeer breed gamma in ons assortiment.

Er zijn veel soorten cementgebonden composiettegels. De basis van elke soort zijn de harde marmerkorrels die gemengd worden in een gekleurd (gepigmenteerd) cement. Door te variëren met de korrelsoort, korrelgrootte, kleuren en de structuur van de binding kan met marmercomposiet nagenoeg elk effect worden bereikt. Na het slijpen zijn er nog verschillende afwerkingsmethoden mogelijk waardoor uw composiettegel in elke gradatie kan glanzen. Imarco kan ook speciaal voor één afnemer vloertegels ontwerpen en laten produceren.

Ook de mechanische eigenschappen zijn verschillend en dan met name de hardheid. Marmercomposiettegels kunnen traditioneel worden geperst en worden samengesteld uit twee of meer verschillende lagen. De tegel kan ook monolithisch, dus uit één mengsel, zijn opgebouwd. Sommige tegels zijn nog harder omdat ze al dan niet met trillingen en onder vacuüm nóg verder verdicht zijn. Andere soorten worden per stuk uit blokken gezaagd. Laat u daarom goed voorlichten over wat voor uw project mechanisch gezien de beste soort is.


img1 img2